Jedním z přístupů, jak stavět firmu, je princip hierarchické struktury, ve které každý někoho vede a v podstatě stromovou strukturou se dostanete až k CEO, který se zodpovídá akcionářům.

Pak máte štábní přístup, kdy je firma rozdělena po určitých funkcích, které jsou víceméně nezávislé a mají nastavený model komunikace. I v takové situaci existuje hierarchie, ale není shora dolů v jednom stromu, ale má několik nezávislých stromů.

Takto můžeme pokračovat a postupně přidávat, až se dostaneme k v firmě, ve které všichni pracují v týmech, které vnitřně nemají žádnou hierarchii a hierarchie se odehrává na vyšší úrovni (týmy zadávají práci a jiné týmy práci dělají). V takovou chvíli je běžné, že se vytvoří určitá komunikační rozhraní (formáty zadání úkolů, místa, kde se úkoly hromadí, procesy kontroly práce).

Čímž se dostáváme k autonomním týmům.

Autonomní tým je takový, který si sám určuje, jakým způsobem práci doručí a má svěřenou odpovědnost a má určitý způsob komunikace se zbytkem firmy/organizace.

Když se budeme bavit o agilním managementu, zjistíte, že téma autonomních týmů patří v tomto odvětví k velmi důležitým. Ale toto není jen specifikum agilních firem, mnoho principů autonomie najdete u štíhlých firem, u svobodných firem, u startupů.

Proč byste měli zvážit ve firmě menší hierarchii a více autonomie?

 • usnadníte řízení práce, necháte lidi, ať se domluví
 • zajistíte si akceschopnost týmů i v extrémních situacích, na které nemáte dostatek krizových manažerů
 • lidé mají silnější pocit, že mají situaci v rukou
 • manažersky je řízení autonomního týmu méně náročně
 • členové týmu jsou šťastnější

Kdy se autonomní týmy nehodí:

 • autonomie přináší odpovědnost, musíte mít zaměstnance, kterým věříte
 • autonomie nemusí přinést výhody v prostředí, které je vysoce standardizované (ale existují výjimky, např. štíhle řízené továrny), až zbyrokratizované (ale autonomie může sloužit jako lék proti nadměrné byrokracii)
 • nemáte možnost nechat jeden tým fungovat dlouhodoběji, aby se začal identifikovat jako jednotka s odpovědností

Jak se autonomní týmy zavádějí?

Potřebujete následující mechanismy:

 • týmy s přesně vymezenými odpovědnostmi
 • pro každý tým model předávání práce, model zpětné vazby (zda byla služba poskytnuta v potřebné kvalitě, zda jsou ostatní týmy spokojené)
 • vnitrotýmový způsob zorganizování se
 • velkou míru disciplíny, abyste znovu nezačali zavádět hierarchii

Všechny tyto konkrétní činnosti lze pokazit.

První z chyb je nepokrytí všech situací, které nastávají. Pak máte řadu týmů, které umí leccos vyřešit, ale občas se vyskytne situace, kdy žádný tým nezodpovídá za vyřešení, nebo naopak dva různé týmy mají pocit, že by měly problém vyřešit.

Další je použítí nevhodných nástrojů komunikace. Nadměrná standardizace povede k tomu, že komunikace mezi týmy bude pomalá, neefektivní, nejdůležitější úkoly se neřeší první.

Může se stát, že tým nebude fungovat dobře a v autonomním prostředí nebude existovat mechanismus, jak tým kritizovat, ovlivnit, případně rozpustit.

Může se stávat, že se tým nezcelí, lidé si nesednou a tým nikdy nezačne fungovat efektivně.

Může se stát, že tým nemá potřebné vybavení nebo know-how pro naplnění odpovědností.

Může se stát, že přijde krize a vedení místo toho, aby důvěřovalo týmům, začne s micromanagementem podle tvrdé hierarchické struktury. Když krize pomine, důvěra zasažených týmů už je navždy narušena.

Jak vidíte, problematika není bez problémů. Jako každá změna, je potřeba ji provést s neustálým sledováním, zda nedochází k nějakým excesům.

Jak se uspořádává firma řízení podle autonomních týmů?

Strategický management je jeden tým. Vstupují různá data o firmě, výstupem jsou strategické cíle. Podobně funguje např. obchod, vstupují cíle, výstupem jsou přivedení zákazníci, potřeby smluv, faktur atd. Toto všechno prochází firmou a jednotlivá oddělení přebírají úkoly a vyřizují je.

Jakmile je potřeba zvýšit výkon, dá se posilovat buď přímo dané oddělení, nebo se dá i škálovat na úrovni celých týmů, přidáváte týmy, které očekávají stejné vstupy, mají stejné výstupy a naplňují stejné odpovědnosti.

Osobně očekávám, že autonomních týmů bude přibývat ve všech oblastech podnikání.