Agilních firem a týmů přibývá. Čím více lidí se agilem, zejména Scrumem, zabývá, tím menší výhodou agile bude. Tak jako dříve bylo výhodou to, že jste zaměstnali lidi, kteří umí číst a psát, později lidi, kteří uměli používat počítač a dnes máte výhodu, že jste flexibilnější a učíte se rychleji, než konkurence.

První z věcí, ke které ještě nedošlo, je rozšíření mimo IT. Agilní výroba sice existuje, ale zdá se, že ji nikdo nedělá. Agilní marekting, agilní UX jsou spíš buzzwordy než skutečná praxe. Agilní produktový management je obvykle jen jiný název pro Lean startupy. To je řada oborů, které čekají na obsazení a na obsah samotný, na best practices, na úskalí a problémy, které bude potřeba překonat.

To ale nebude tak těžké, jako další změna.

Dnes změna představuje pro firmy problém. Změna provází období, kdy je ve firmě větší chaos, menší produktivita a poté, co je dosaženo změny, firma se dostává do stabilnějšího období, kdy ze změny těží tak dlouho, dokud se paradigma neposune o tolik, že firma musí zase posunout směr svého fungování.

Tak to ale nemůže fungovat v budoucnu. Tempo změn roste tolik, že v budoucnu budou firmy neustále uvnitř nějakých radikálních změn. Firmy se budou muset naučit měnit se a zároveň netrpět problémy spojenými se změnou. Změna bude konstantou a ten, kdo se nebude měnit, je na začátku konce. Už teď to platí, ale pořád platí, že firmy bez změn můžou přežít i několik let. Tohle tempo se v budoucnu mnohem zvýší.

To bude zasahovat do řady dalších oblastí, které bude potřeba vyřešit.

  • rozpočtování
  • procesy
  • zaškolování lidí
  • informační systémy
  • nabírání lidí
  • reakce na změny konkurence
  • pricing, kde se cena může měnit každou vteřinu
  • legislativní otázky, internetové firmy můžou vstupovat a zase opouštět desítky trhů v jednom dni

Mnoho gigantů padne. Informační systémy, v kterých se čeká na změnu týdny a měsíce zmizí a budou muset vzniknout mnohem flexibilnější systémy. Procesy se můžou změnit během jedné pracovní doby několikrát a zaměstnanci se musí naučit podle změn fungovat. Noví zaměstnanci budou zaškolováni do fungování firmy a než se stihnou vše naučit, firma se mnohokrát změní. Firmy v průběhu přijímacích řízení budou upravovat to, kolik lidí do různých odborností vlastně potřebují. Těch příkladů by se daly najít stovky.

Když se můžete změnit rychle a stát se prakticky čímkoliv, bude extrémně složité napozicovat se do nějaké unikátní pozice. Budete muset konkurovat tím, že víte víc než konkurence, víc než vaši zákazníci.

Závody ve změnách budou následovány závody v učení se. Firmy budou bojovat o všechny zdroje informací, které můžou získat. Budou tyto informace využívat k tomu, aby našly jakoukoliv tržní neefektivitu. Lidé budou propojovat obory, které se dnes spojují velmi vzácně a neuromarketing bude jen slabý odvar toho, kam až můžou firmy zajít.

Ve všech těchto oblastech, v učení, změnách, budou principy známé z agile součástí DNA podnikání budoucnosti a těžko už někdo bude říkat, že je něco agilní. Bude to jednoduše přirozené a těžko to bude moci někdo udělat jinak.