Jedna z velmi důležitých aktivit ve Scrumu je i review, při kterém tým vyhodnocuje své výsledky a posun, který učinil za poslední sprint.

Mě se ustálil proces, který vám popíšu níže. Reaguje na vše, na co jsme ve firmách, kde jsem zaváděl Scrum, narazili.

Má tyto fáze:

  • vyhodnocení navržených změn z minula
  • řešení průběhu sprintu
  • návrhy možných vylepšení
  • řešení problémů s kvalitou
  • shrnutí plánu, co se změní
  • určení dat, kdy budou změny vyhodnoceny

Zlepšovací proces, který používám, funguje procesem – vytvoř hypotézu, urči plán, urči kritéria, zrealizuj plán, vyhodnoť kritéria, znovu uprav svůj způsob fungování.

Má Sprint review (někdy nazývám review, někdy retrospektivy) začínaji vždy vyhodnocením kritérií. V průběhu vyhodnocení tým rozhodne, jestli dříve navržené změny přináší užitek a jestli plní stanovený účel. Poté se rozhodne, zda v rozhodnurí pomračovat, posílit ho, nebo opustit, vylepšit apod. Pokud se změna nestihla zrealizovat, řeší se, zda je dostatečně důležitá. Jestliže ano, je úkolu zvýšena priorita.

Dále se probírá, jak dopadl poslední sprint. Tento bod vidím nejčastěji ve firmách uchopený naprosto špatně, tak, že buď dochází k obviňování těch, kteří se zasekli na úkolu, nebo ke zbrklému zavádění procesů tam, kde neexistuje žádný opakující se vzorec. Tento bod slouží pro dořešení, jestli se něco nezapomenulo komunikovat (třeba i zákazníkovi), jestli se vše stíhá, jak dopadl release, jestli nejsou nové vzorce v okolí.

Poté následuje proces hledání dalšich zlepšení. Mám procesy jak na vygenerování dalších nápadů, tak i na určení priorit. Popíšu je zde jindy. Poté je určen výběr úkolů, které se zrealizují a vytvoří se plán. Úkoly jsou vloženy do Sprint Backlogu (to je další téma na článek – jestli vkládat úkoly pro vývoj do Sprint Backlogu, nebo mimo do separátního týmového backlogu).

Dále je zde kvalita. Ta si zaslouží samostatné téma, protože kvalita je jeden z ústředních problemů ve vývoji software. Schopnost releasovat sw bez velkých průserů je v agile esenciální. V tuto chvíli se řeší, jaké chyby byly nalezeny, kde vznikly, proč nebyly odhaleny, co by je odhalilo a opravilo, co udělat pro prevenci.

Ke konci dojde k vyhodnocení, určení plánu realizace, rozdělení povinností, termínů a kritérií, která budou ověřena.

Takový je můj proces sprint review. Postupně ho upravuju, ale tak, jak jsem ho napsal, mi už teď funguje výborně. Co byte změnili vy?