•  

Scrum je manažerská metodika. Následkem implementace Scrumu je obvykle změna nejen ve vývoji, ale i v ostatních odděleních firmy. Mimo vývoj se mění způsoby zadávání práce, kontroly práce, sběru požadavků, mění se formát zadání. Vznikají často nové role, které musí někdo obsloužit.

Pokud má toto všechno do sebe zapadnout, je vhodnější, když Scrum implementujete opatrně a dáte si pozor, jestli vše do sebe zapadá. K tomu potřebujete nejen porozumění své firmy, ale i porozumět metodice, kterou nasazujete.

Když firmám s implementací Scrumu pomáhám, používám následující postup. Podle velikosti firmy se proces dá uchopit od školení na míru, až po celý proces popsaný níže.

 • Začínám s Proč? - pokaždé zjišťuji, proč se lidé ve firmě rozhodli Scrum zavést, jaké s ním mají úmysly, jestli je právě Scrum vhodná změna, nebo jestli se nehodí něco jiného.
 • Analýza potřeb - při odpovídání na otázky po účelu vzniká dohoda o potřebách, které firma má. Cílem je zajistit, že firma neztratí již vybudované konkurenční výhody a naopak nové výhody ještě získá. Výsledkem je dohoda o konkrétních cílech a o krocích k jejich naplnění (je běžné, že ke Scrumu zavádím ještě prvky Continuous Integration nebo Continuous Delivery).
 • Analýza navazujících oddělení - dál se potkám s lidmi ze všech oddělení, které změna zasáhne, sbírám jejich způsob fungování, způsoby komunikace apod. Upozorním je na běžné způsoby fungování Agile a Scrumu a zjistím, jak u nich projdou běžně nasazované mechanismy ve Scrumu.
 • Návrh metodiky - poskládám metodiku firmě na míru. Pokud je správným řešením Scrum, sice nasazuji Scrum, ale už je předem jasné, jaké budou některé procesy (zadávání práce, prioritizace, release apod.). Není výjimkou, když připravím i dokument, kde jsou změny sepsány ve fomátu:
  • stávající stav
  • koncový stav
  • cesta, po které se tam dojde
  Poté, probíhá ladění metodiky tak, aby se firmě opravdu hodilo a dalo se nasadit.
 • Zaškolení vývoje do Scrumu - poté zaškolím týmy do Scrumu a skutečně ho zavedu na denní bázi. Tato školení připravuji na míru a je přímo provedeno se jmény lidí, s typickými úkoly v organizaci, s běžnými procesy a je zakomponováno do zbytku firmy.
 • Zaškolení businessu do Scrumu - v době zaškolování týmů probíhá i školení businessu, toto školení obvykle připravuji pro management a pro navazující oddělení, kde všichni získají vhled do agile, do nové metodiky a jak daná metodika bude fungovat právě v té firmě.
 • Následné konzultace - poté, co je školení hotovo a Scrum implementován, pomáhám zodpovědět otázky, na které se zpočátku nepřišlo. Pomáhám také vyhodnotit fungování a případně

U menších firem bývá běžné, že proces je jednodušší, u větších firem je výše zmíněný proces běžný.


Chcete zavést Scrum? Kontaktujte mě


Zajímá vás pouze Školení Scrumu

V případě, že nechcete takto plnou implementaci a rovnou se chcete pustit do školení Scrumu, buď proto, že jste třeba menší firma, nebo proto, že chcete školení pojmout jako seznámení s metodikou, jejími možnostmi a pochopit metodiku do hloubky, je pro vás vhodné čistě jen školení Scrumu.

Školení vždy připravuji na míru, tzn. nejdříve opět začnu otázkou Proč? a pak s vámi společně schválíme osnovu školení. Poté, co byla osnova schválena, připravím samotné školení.

Obvykle bývá školení pro skupiny do 12 lidí rozdělených buď tak, jak spolu budou v týmech, podle profesí, u malých firem třeba i pohromadě vedení s vývojáři.

První den školení bývá teoretický, kdy se vyloží všechny informace nutné k tomu, abyste byli schopni agile a Scrum chápat, dále rozvíjet a vylepšovat. Toto školení je velmi důležité a u malých firem zpravidla rozhodne o tom, jak moc Scrum podniku dále pomůže.
Další den nebo dny školení bývají praktické, kdy se vezmou konkrétní úkoly, jsou plánovány pomocí takzvaného Sprint Planningu, nacvičuje se Sprint Review, Daily Standup, Planning Poker atd.


Máte zájem o více informací? Kontaktujte mě

Nedávné příspěvky

Co přijde po agile?

8.10.2015

Jak poznáte, že jste agilní?

30.9.2015

Autonomní týmy

4.8.2015

Twitter