•  

Scrum je manažerská metodika, která organizuje práci podle tzv. agilního řízení. Agilní hnutí je ve firmách od konce 80. let. Agilní metodiky (mezi které patří např. Scrum, Extrémní programování, Crystal Clear, Feature Driven Development) vychází ze štíhlého řízení. To z takzvaného Demingova cyklu (jindy také PDCA cycle), který je známý a používaý firmami po celém světě už od roku 1950.

Konkrétně metodika Scrum vychází z paperu The New New Product Development Game z roku 1986. Tento paper napsali dva Japonští profesoři Hirotaka Takeuchi a Ikujiro Nonaka a vydali jej v Hardward Business Review. Popsali zde vývoj nových produktů a best-practices při vývoji ve firmách jako je Honda, Fuji, Xeroc, Canon a dalších. Scrum je přenesení těchto principů do reality vývoje software.

Většina agilních týmů vyvíjí v iteracích, ve kterých naplánují práci, zavážou se k jejímu dodání, vyvinou a otestují řešení a nasadí ho. Z nasazení se něco naučí a použije to do příští iterace.

Příslibem agile je:

  • flexibilita - základní a nejznámější atribut agilních metodik (včetně Scrumu) je možnost kdykoliv se vydat novým směrem. Ve Scrumu je daná přelomem iterací (tzv. sprintů), které obvykle trvají 1, 2 nebo 3 týdny.
  • spolupráce se zákazníkem - mezi velmi důležité vlastnosti agile patří sjednocování zájmů se zákazníkem (ať už je vnitřní, nebo vnější), v týmech, které používají Scrum, je běžné, že neexistuje žádný strašák ve skříni, že je vše flexibilní, zákazník smí vědět všechny skutečnosti, smí být na všech poradách.
  • důraz na komunikaci - agile maximalizuje komunikaci. Místo budování komunikačních bariér, se bariéry bourají. Budují se multidisciplinární týmy, je běžné, že zákazník je na pracovišti.
  • důraz na kvalitu - agilní metodiky zavádí kontrolované prostředí, které umožňuje změnu, tím se zásadně odlišují od tradičního, takzvaného vodopádového modelu, kde je také kontrolované prostředí, ale bez možnosti změny (případně změna je problém). Způsob organizace, který není kontrolovaný, se nazývá Cowboy Coding a obvykle vede k nízké kvalitě výsledků. Je nutné uvést, že agile nerovná se Cowboy Coding a že agilní týmy přichází k velmi kvalitnímu software.

Každá agilní metodika rozšiřuje agile o nějaké další vlastnosti. Příslibem Scrumu je:

  • vysoká přesnost časových odhadů - ve Scrumu je téměř vše podřízeno tomu, aby závazek daný na začátku iterace byl dodržen. Iterace jsou neměnné, operativa převedena z členů týmu na Scrum Mastera, plus řada dalších technik, které vedou k tomu, že předvidatelnost vývoje je ve Scrumu lepší, než v ostatních způsobech uspořádání (a to i ve srovnání s ostatními agilními metodikami)
  • vhodnost pro vlastní vývoj i zakázkový vývoj - speciální role Product Ownera je ve Scrumu nastavena tak, že zadání může psát přímo zákazník (nebo kolega z jiného oddělení), bere mu to nezbytné minimum časuK a může být účastníkem procesu.

Ve Scrumu máme 3 role:

Práce se ve Scrumu zadává do backlogů. Ty jsou rozděleny:

  • na tzv. Sprint Backlog, to je práce, kterou se tým zavázal dokončit v aktuální iteraci (Sprintu).
  • na Product Backlog, tedy seznam všeho, co Product Owner chce mít vyvinuté seřazené podle priority.


Chcete zavést Scrum? Implementujte Scrum
Nejste rozhodnuti? Kontaktujte mě

Nedávné příspěvky

Co přijde po agile?

8.10.2015

Jak poznáte, že jste agilní?

30.9.2015

Autonomní týmy

4.8.2015

Twitter